25 JAAR IJSVERENIGING RIJNWAARDEN

November 1997 ziet IJsvereniging Rijnwaarden het daglicht.
Een groep vrijwilligers heeft het voor elkaar gekregen dat een stuk grond gelegen naast de Bijland in de vorm van een heuse 400 meter baan geëgaliseerd mag worden.
Een eerste koek en zopie kar is gevonden en ook de verlichting wordt met een aantal tweedehands 400 Watt lampen meteen al redelijk professioneel ter hand genomen.
Wat er daarna nog geïnvesteerd is om de schaatsbaan zoveel mogelijk met eigen middelen draaiende te houden volgt later in dit verhaal.
1997 was natuurlijk niet zo maar een jaar; op zaterdag 4 januari werd de vijftiende en laatste Elfstedentocht tot op heden verreden.
De schaatskoorts zat er natuurlijk destijds goed in bij de Nederlanders.Op basis van de baaninkomsten door de jaren heen is vanaf 2002 redelijkerwijs te achterhalen in welke jaren er vervolgens aan de Polweg geschaatst is;2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2017, 2018 en 2021 hebben de nodige schaatsdagen opgeleverd met veel ijspret voor vele leden en passanten.
Dat daarbij ook nog wel eens ongelukjes plaats vonden, dat moge duidelijk zijn.
Niet alle botten bleven gespaard en ook bij de voorbereidingen (sneeuw ruimen e.d.) ging er nog wel eens iemand op zijn muil of man zakte door het (nog te dunne) laagje ijs.
De dikte van het ijs is overigens een hoofdstuk op zich waarvan het soms leek dat iedereen in Lobith-Tolkamer beter op de hoogte was van het “geet oan” moment dan het bestuur van de ijsvereniging zelf.

Terugkomende op de gedane investeringen;
In 2006 werd de eerste dieselpomp gekocht om niet meer afhankelijk te zijn van het lenen van een brandweerpomp.
De brandweer die overigens ook al eens een schaatsperiode heeft weten te redden door sneeuw op de baan te laten smelten door de gehele baan onder te sproeien.
In 2011 werden de eerste veegmachine aangeschaft en ook een nieuwe grotere keet kon van Vink Daklicht overgenomen worden.
In 2012 werd vervolgens over gegaan tot de aankoop van een eigen aggregaat zodat het huren van deze machines tot het verleden behoorde.
In 2017 is tijd geworden om het bewerkelijke jaarkaartensysteem te vervangen door ledenpasjes met barcode.
Door samenloop van omstandigheden is dit systeem pas in 2021 live gegaan maar dat heeft natuurlijk ook te maken met een aantal jaren geen ijs!
De laatste grote investering die gedaan is betreft een elektrische pomp zodat de stinkende, lawaaierige diesel van de hand gedaan kon worden.
Dit was in het jaar 2018.
Van de dieselpomp was overigens tussendoor al een keer de motor vervangen, waarschijnlijk omdat deze machine zijn werk meestal onder erbarmelijke omstandigheden moest doen.
Zo stond hij wel eens door opkomend hoog water tot ver boven zijn wielen in het water!
Één laatste verbetering van de omstandigheden aan de baan vergeten we dan nog;
De vervanging van genoemde 400 Watt gaslampen door led Lampen die meer licht geven en minder dan de helft aan stroom verbruiken!
Deze verlichting is overigens één van de opvallende kenmerken die onze baan een oergezellige plaats maakt om niet alleen te schaatsen maar ook bij te praten en een lekkere Chocomel of erwtensoep te bemachtigen.
Onder het bestuur en vrijwilligers wordt er dan af en toe (om warm te blijven) een Jägermeister ingeschonken.
Één van de meest memorabele schaatsperiodes is overigens de laatste.
Vorig jaar (het lijkt langer geleden) leek het alsof overheidsdienaren vanwege Coronaperikelen er vooral op gespitst waren om op de grootste ijsplaat ooit vooral beperkingen op te leggen.

Gelukkig hebben we daar door een brokje eigenwijsheid van onze kant juist toen veel mensen een prachtig weekend kunnen bezorgen in lastige tijden.
Kortom; in 25 jaar is er op vele fronten veel gebeurd en veel mensen hebben geholpen om dat mogelijk te maken.
Dat er nog de nodige schaatswinters zullen volgen staat als een paal boven bevroren water.
Wanneer dat zal zijn blijft echter koffiedik kijken; dat is zo ongeveer het enige wat we niet in de hand hebben.

Verder staat of valt de organisatie bij gratie van onze trouwe leden en (toekomstige) vrijwilligers en bestuursleden die het allemaal mogelijk maken.
Op naar de volgende schaatspret.

Lang leve IJsvereniging Rijnwaarden!!!